BOOKS AND JOURNALS

Albayrak Çeper B., Yildiz M., Akansu S.O., Kahraman N., “Performance and emission characteristics of an IC engine under SI, SI-CAI and CAI combustion modes”, ENERGY, vol.1, pp.1-12, 2016

Atik K., Kahraman N., Albayrak Çeper B., “Prediction Of Performance And Emission Parameters Of An Si Engine By Using Artificıal Neural Networks”, ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.33, pp.57-64, 2013 (Link)

Albayrak Çeper B., Kahraman N., Akansu S.O., Aydin K., “Numerical Simulation And Experimental Studies Of A Biogas Fueled Spark Ignition Engine”, ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.28, pp.599-610, 2012

Albayrak Çeper B., “Experimental Investigation Of The Effect Of Spark Plug Gap On A Hydrogen Fueled Si Engine”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.37, pp.17310-17320, 2012 (Link)

Albayrak Çeper B., Kahraman N., Akansu S.O., Aydin K., “Numerical Analyses Of Combustion Methane-Hydrogen Mixtures In Cylinder For Different Spark Timing”, STROJARSTVO, no.5, pp.559-567, 2010

Kahraman N., Akansu S.O., Albayrak Çeper B., “Investigation Of Combustion Characteristics And Emissions İn A Spark-İgnition Engine Fuelled With Natural Gas And Hydrogen Blends”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.34, pp.1026-1034, 2009

Albayrak Çeper B., Akansu S.O. , Kahraman N., “Investigation Of Cylinder Pressure For H2/Ch4 Mixtures At Different Loads”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.34, pp.4855-4861, 2009

Kahraman N., Sekmen U., Albayrak Çeper B., Akansu S.O., “NUMERICAL INVESTIGATION OF EFFECT OF TURBULATOR ON HEAT TRANSFER IN PIPE FLOWS”, ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.28, pp.51-59, 2008

Akansu S.O., Albayrak Çeper B., Yapici H., “Numerical Analysis Of Heat Transfer Through A Circular Pipe With Porous-Ring Turbulators”, Chemical And Process Enginering, no.4, pp.1053-1070, 2008

Kahraman N., Sekmen U., Albayrak Çeper B., Akansu S.O., “Boru İçi Akışlarda Türbilatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Sayısal İncelenmesi”, ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, no.2, pp.51-59, 2008

Akansu S.O., Kahraman N., Albayrak Çeper B., “Experimental Study On A Spark Ignition Engine Fuelled By Methane-Hydrogen Mixtures”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.32, pp.4279-4284, 2007

Yapici H., Albayrak Çeper B., “Study On Spent Fuel Rejuvenation In Prometheus Fusion Reactor”, energy conversion and management, vol.47, pp.346-364, 2006

Yapici H., Genç G., Kayataş Demir N., Albayrak Çeper B., “Effect Of Oxygen Fraction On Local Entropy Generation In A Hydrogen-Air Burner”, HEAT AND MASS TRANSFER, vol.43, pp.37-53, 2006

Yapici H., Kayataş Demir N., Albayrak Çeper B., “Numerical Calculation Of Local Entropy Generation In A Methane-Air Burner”, Energy Conversion And Management, vol.46, pp.1885-1919, 2005

Yapici H., Albayrak Çeper B., “Numerical Study On Conjugate Heat Transfer In Laminar Fully-Developed Flow With Temperature -Dependent Thermal Properties Through An Externally Heated Sic/Sic Composite Pipe And Thermally Induced Stress”, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.46, pp.633-654, 2005

Yapici H., Kayataş Demir N., Albayrak Çeper B., Genç G., “Numerical Study On A Local Entropy Generation In A Burner Fueled With Various Fuels”, Heat And Mass Transfer, vol.41, pp.519-534, 2005

Yapici H., Genç G., Kayataş Demir N., Albayrak Çeper B., “Minor Actinide Transmutation Potential Of Modified Prometheus Fusion Reactor”, JOURNAL OF FUSION ENERGY, vol.23, pp.121-135, 2004

Yapici H., Kayataş Demir N., Albayrak Çeper B., “Numerical Study On Effect Of Oxygen Frantion On Local Entropy Generation In A Methane-Air Burner”, SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, vol.29, pp.641-667, 2004

Yapici H., Albayrak Çeper B., “Numerical Solutions Of Conjugate Heat Transfer And Thermal Stress In A Circular Pipe Externally Heated With Non-Uniform Heat Flux “, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.45, pp.927-937, 2004

Yildiz M., Akansu S.O., Albayrak Çeper B., “Computational Study of EGR and Excess Air Ratio Effects on a Methane Fueled CAI Engine”, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, vol.4, pp.152-161, 2015 (Link)

Kahraman N., Akansu S.O., Albayrak Çeper B., “Içten Yanmalı Motorda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması”, mühendis ve makina, cilt.48, ss.9-15, 2007

Albayrak Çeper B., “iç ısı üretimli silindirik çubuklarda birleşik ısı transferinin sayısal analizi”, erciyes üniversitesi fen bilimleri enstitüsü dergisi, cilt.21, ss.140-153, 2005

Kayataş Demir N., Genç G., Albayrak Çeper B., “Bir Propan-Hava Yakıcısında Yerel Entropi Üretimi”, Gazi Üniversitesi POLİTEKNİK DERGİSİ, cilt.8, ss.161-172, 2005

Albayrak Çeper B., Yildiz M., “Experimental investigation of performance and emissions of the SICAI-hybrid engine system”, 9 th. Sustainable Energy and Environmental Protection (SEEP2016), KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2016, pp.1-11

Yildiz M., Albayrak Çeper B., “Zero-dimensional single zone engine modeling study on methane fuelled SI engine using single and double Wiebe functions”, 9 th. Sustainable Energy and Environmental Protection (SEEP2016), KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2016, pp.1-8

Altın I., Bilgin A. , Albayrak Çeper B., “Parametric study on some combustion characteristics in a natural gas fueled dual plug SI engine”, 9 th. Sustainable Energy and Environmental Protection (SEEP2016), KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2016, pp.1-8

Albayrak Çeper B., Yıldız M., Demirtaş V., Soyhan H.S., Kahraman N., “3d Cold Follow Simulation Inside Intake Manifold and Cylinder of an IC Engine”, 5th International Conference on Fuel and Combustion in Engineering (FCE’16), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Ocak 2016, pp.15-21

Borlu E., Albayrak Çeper B., Özrahat E., “THE EFFECTS OF EXHAUST VALVE TIMING AND VALVE LIFT VALUES ON ENGINE PERFORMANCE”, ECRES – 3. European Conference on Renewable Energy Systems, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2015, pp.17-25

Albayrak Çeper B., Kahraman N., Uysal M., Akansu S.O., “Experimental Investigation on Engine Performance and Emissions of a Spark Ignition Engine Using Biogas”, Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, Mykonos Island,, YUNANISTAN, 14-18 Haziran 2015, pp.421-428

Yildiz M., Albayrak Çeper B., Akansu S.O., “Computational study of EGR and excess air ratio effects on a methane fueled CAI engine”, International Conference on advanced Technology&Sciences(ICAT’15), ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Ağustos 2015, pp.125-131 (Link)

Albayrak Çeper B., Yildiz M., Akansu S.O., Kahraman N., “Performance and emission characteristics of an IC engine under SI,SI-CAI and CAI combustion modes”, Proceeding of the 8th International Conference on Sustainable Energy&Environmental Protection, Praisley, İSKOÇYA, 11-15 Ağustos 2015, pp.319-328

Demirtaş V., Bayrakçeken H., Albayrak Çeper B., Soyhan H.S., Çelik C., Coşkun G., et al., “Modeling in-cylinder gas motions in internal combustion engines by using CFD”, 20. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15) , BALIKESİR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.12-18

Özarslan S., Ünalan S., Özrahat E., Albayrak Çeper B., “Kontrollü Otomatik Ateşlemeli Bir SI Motor için Emme Havası Isıtıcı Tasarımı,”, 20. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15) , BALIKESİR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.18-25

Ekinci M., Albayrak Çeper B., Akansu S., Kahraman N., “Taşınabilir Güneş Takip Sistemli PV Panel Dizaynı ve Uygulaması,”, 20. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15), BALIKESİR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.10-19

Yildiz M., Albayrak Çeper B., Akansu S.O., Ünalan S., “CAI yanmalı bir motorda EGR oranın etkisinin sayısal olarak incelenmesi”, 19.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 9-12 Eylül 2013, ss.1188-1193 (Link)

Demirtaş V. , Bayrakçelen H. , Albayrak Çeper B., “Egzoz Borusundaki Kaçakların Gaz Akış Karakterisitiğine Etkisinin Cfd Ile Modellenmesi”, International Advance Technologies Syposium, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30.09.2013-01.10.2013

Kahraman N., Akansu S.O., Albayrak Çeper B., “Küçük Ölçekli Çiftlikler İçin Biyogaz Tesis Tasarımı, Kullanımı Ve Çıktıların Ölçülmesi”, 19. Isı Bilimi Tekniği Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 9-12 Eylül 2013, ss.35-39

Yurttaş I.I., Albayrak Çeper B., Kahraman N., Akansu S.O., “Engine Performance And Analysis Of 70/30 H2/Nh3,H2 And Gasoline Fules In An Si Engine”, İnternational Conference on Fuels and Combustion Engines, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ocak 2012, pp.1-9

Albayrak Çeper B., “Investigation Of Engine Performances And Emissions Of An Si Engine Fueled By Biogas-Hydrogen Blends”, 12.Internaitonal combustion symposium, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, pp.433-441

Akansu S.O., Kahraman N., Tangöz S., Albayrak Çeper B., Bayrak M., Yurttaş İ., “Experimental Study On Si Engine Fueled By H2/Ch4 (20/80), H2 And Gasoline”, 12th International Combustion Symposium, KOCAELİ, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.95-104

Bayrak M. , Albayrak Çeper B., Kahraman N., Akansu S.O., “Experimental Study Of Ch4/H2 Mixtures-Lpg _Gasoline In Internal Combustion Engines”, international Green Energy Conference , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-9 Haziran 2011, pp.1-9

Kahraman N., Albayrak Çeper B., Akansu S.O., Bayrak M., “Ezperimental Study Of Ch4/H2 Mixtures In Internal Combustion Engines”, clean technology conference, boston, ABD, 13-16 Haziran 2011, pp.13-16

Albayrak Çeper B., Akansu S.O., Kahraman N., Gökalp I., “Experimental Investigation Of Biogas As A Fuel In Internal Combustion Engines”, international combustion symposium, SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 24-27 Haziran 2010, pp.1-8

Albayrak Çeper B., Akansu S.O., Kahraman N., “Investigation Of Variation In Cylinder Parameters In A Spark Ignition Natural Gas Engine With Naturalgas-Hydrogen Blends “, international conference on heat transfer,fluid mechanics and thermodynamics, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Temmuz 2010, pp.1881-1887

Albayrak Çeper B., Birsen E.B., Akansu S.O., Kahraman N., “Experimental Study Of Hydrogen In Internal Combustion Engines”, clean technology conference, houston, ABD, 3-7 Mayıs 2009, pp.191-194

Albayrak Çeper B., Kahraman N., Akansu S.O., “Farklı Ateşleme Avansları Için Metan Hidrojen Yakıt Karışımının Silindir Içendeki Yanmasının Sayısal Analizi”, ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2009, ss.1-4

Albayrak Çeper B., Akansu S.O., Kahraman N., Gökalp I., “Investigations On The Performance And Ignition Of A Spark Ignition Engine Fuelled By Biogas”, İnternational Conference on Fuels and Combustion in Engines, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2009, pp.43-54

Albayrak Çeper B., Kahraman N., Akansu S.O., Yapici H., “Experimental Study On A Spark Ignition Engine Fueled By Methane “, international combustion symposium, SAKARYA, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2008, pp.161-168

Albayrak Çeper B., Kahraman N., Akansu S.O., “Doğalgaz Ile Doğagaz Hidrojen Karışımının Motor Emisyonlarına Etkisnin Deneysel Inclenmesi”, havacılık sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2008, ss.246-251

Akansu S.O., Albayrak Çeper B., Kahraman N., “Numerical Analysis Hydrogen Air Combustion In A Si Engine”, WHTC-2007 World hydrogen technologies convention, montecatini-terme, ITALYA, 4-7 Kasım 2007, pp.1-8

Akansu S.O., Kahraman N., Albayrak Çeper B., “Propan Yakılan Bir Yanma Odasında Yakıt Püskürtme Açısının Yanma Karakteristiklerine Etkisinin Sayısal Incelenmesi”, havacılık sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2006, ss.293-297

Albayrak Çeper B., Kahraman N., Akansu S.O., “Benzin Ve Doğalgaz Kullanımının Motor Performansı Ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Deneysel Incelenmesi”, havacılık sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2006, ss.60-63

Kayataş Demir N., Albayrak Çeper B., “Dış Yüzeyinden Isıtılan Silindirik Bir Boru Içinde Akan Darbeli Laminer Akıştaki Yerel Entropi Üretiminin Alalizi”, ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2005, ss.7-9

Gökçek M., Albayrak Çeper B., “Bir Helisel D-T Füzyon Reaktöründe Kullanılmış Yakıtların Gençleştirilmesi”, international advenced technologies symposium, KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, pp.1-6

Akansu S.O., Kahraman N., Albayrak Çeper B., “Calculation Of Combustion Characteristics Of Addition Of Hydrogen Energy Congress And Exhibition “, IHEC 2005 proceedings international hyrogen energy congress and exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Temmuz 2005, pp.1-7

Kayataş Demir N., Albayrak Çeper B., Genç G., Yapici H., “Bir Hidrojen Hava Yakıcısında Yerel Entropi Üretimi”, gazi üniversitesi 8, yanma sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2004, ss.48-57

Albayrak Çeper B., “Use Of Hydrogen-Methane Blends In Internal Combustion Engines”, in: Hydrogen Energy – Challenges and Perspectives, Minic D. , Eds., InTech Open Access Publisher, Rijeka, pp.175-200, 2012 (Link)