RESEARCH PROJECTS

 

“TAŞINABİLİR GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLİ PV PANEL DİZAYNI VE UYGULAMASI” ( PORTABLE SOLAR FOLLOW-UP SYSTEM WITH PV PANEL DESIGN AND APPLICATION ), BAP Y.Lisans, 5008, Yönetici, 2015

“KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMALI BİR MOTORDA KAM PROFİLLERİNİN MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ” ( THE EFFECT OF SELF-IMMEDIATELY ENGINE CAM PROFILES ON ENGINE PERFORMANCE) , BAP Y.Lisans, FYL-2014-5503, Yönetici, 2015

“Alternatif Yakıtlı CAI – Hibrit Motor Tasarımı Ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Araştırılması” ( An Investigation of The Effect of Alternative Fueled CAI on Hybrid Motor Design and Emission” , TÜBITAK Projesi, 1003, Yönetici, 2015

“Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” (Engineering Science Research Project Preparation and Execution Training), TÜBITAK Projesi, 2237, Yönetici, 2014

“Metan-CO2-H2 Karışımlarının İçten Yanmalı Motorlarda Deneysel İncelenmesi”, BAP Y.Lisans, FBY-12-3947, Yönetici, 2013

“Biyogaz-Hidrojen Karışım Gazının Buji Ateşlemeli Bir Motorun Performans ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi”, BAP Diğer, FBA-10-3256, Yönetici, 2012

“Hidrojen ve Hythane Yakıtı İle Çalışan Araç Projesi”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15002594, Araştırmacı, 2011

“Hidrojen-Doğalgaz Karışımının İçten Yanmalı Motorlara Uygulanması”, BAP Doktora, FBT-06-31, Araştırmacı, 2008

“Hidrojen Yakıtının Icten Yanmalı Motorlarda Uygulanması”, TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, 2007